Адрес

гр. Бургас, п.к. 8010, ул. „Проф. Я. Якимов”, № 1

Контакти

Call: (+359) 887 666 021

Email: tania_yanev@abv.bg

Станка Станкова Янева

докторант

Университет „проф. д-р Асен Златаров“
Катедра „Технология на водата, неорганичните вещества и силикати“

 • Общ брой научни публикации: 7
 • От тях с импакт фактор или импакт ранг: 2
 • Бройцитатинанаучнитепубликации: 550
 • Брой научни публикации от последните пет години: 7
 • От тях с импакт фактор или импакт ранг: 2

Заемани длъжности за последните пет години

 1. Докторант
  Университет „проф. д-р Асен Златаров“

Научни награди и членство в научни организации

 • 2016
  Грамота и Кристален Приз The Best Paper
  Kонференция в Разград