Адрес

гр. Бургас, п.к. 8010, ул. „Проф. Я. Якимов”, № 1

Контакти

Call: (+359) 887 666 021

Email: imarkovska@btu.bg

проф. Ирена Георгиева Марковска

професор, доктор

Университет „проф. д-р Асен Златаров“
Катедра „Технология на водата, неорганичните вещества и силикати“

 • Н индекс (според Scopus или Web of Science): 6
 • Общ брой научни публикации: 169
 • От тях с импакт фактор или импакт ранг: 48
 • Брой цитати на научните публикации: 550
 • Брой научни публикации от последните пет години: 47
 • От тях с импакт фактор или импакт ранг: 13
 • Брой цитати на научните публикации от последните пет години: 300
 • Общ брой патенти, полезни модели и заявки за патенти: 7

Заемани длъжности за последните пет години

 1. Професор
  Университет „проф. д-р Асен Златаров“
 2. зам. Ръководител по научно изследователската дейност
  Университет „проф. д-р Асен Златаров“

Научни награди и членство в научни организации

 • 2009 - 2019
  Включване в
  Edition of "Who's Who in the World"
 • 2009 - 2010
  Включване в
  Edition of "2000 Outstanding Intellectuals of the 21 – th century"
 • Включване в
  Edition of "World Who's Who of Women" (15th Edition)
 • 2000 - 2010
  Включване в
  Edition of "21st Century Award for Achivement"
 • Член на международна организация
  American Ceramic Society ICG (International Commission on Glass) Technical Committees
 • Член на национална организация
  Съюз на химиците в България