Адрес

гр. Бургас, п.к. 8010, ул. „Проф. Я. Якимов”, № 1

Контакти

Call: (+359) 887 666 021

Email: cvetila@abv.bg

Цветалина Христова Ибрева

докторант

Университет „проф. д-р Асен Златаров“
Катедра „Технология на водата, неорганичните вещества и силикати“

 • Общ брой научни публикации и патенти: 14
 • От тях с импакт фактор или импакт ранг: 4
 • Брой научни публикации последните пет години: 14
 • От тях с импакт фактор или импакт ранг: 4

Заемани длъжности за последните пет години

 1. Докторант
  Университет „проф. д-р Асен Златаров“

Научни награди и членство в научни организации

 • 2018
  Грамота и Кристален Приз The Best Paper
  University of Ruse “Angel Kanchev”