Адрес

гр. Разград, п.к. 7200, бул. „Априлско въстание”, № 47

Контакти

Call: (+359) 887 631 645

Email: tz_dimitrow@abv.bg

доц. Цветан Иванов Димитров

доцент, доктор

Русенски университет „Ангел Кънчев” филиал – Разград
Катедра „Химия и химични технологии“

 • Н индекс (според Scopus или Web of Science): 2
 • Общ брой научни публикации и патенти: 144
 • От тях с импакт фактор или импакт ранг: 37
 • Брой цитати на научните публикации: 39
 • Брой научни публикации последните пет години: 43
 • От тях с импакт фактор или импакт ранг: 15
 • Брой цитати на научните публикации от последните пет години: 30

Заемани длъжности за последните пет години

 1. Доцент
  Русенски университет „Ангел Кънчев” филиал – Разград
 2. Координатор НИД: Научно-изследователска дейност”
  Научно-изследователска дейност
 3. Координатор
  Регионален академичен център – Разград

Научни награди и членство в научни организации

 • от 2005
  секретар
  Съюз на учените в България – клон Разград