Адрес

гр. София, п.к. 1786, бул. „Климент Охридски”, № 8

Контакти

Call: (+359 2) 8163374

Email: g.chernev@uctm.edu

доц. Георги Чернев

доцент , доктор

Химикотехнологчен и металургичен униветсиртет, София
Катедра „Техология на силикатите“

 • Н индекс (според Scopus или Web of Science): 7
 • Общ брой научни публикации: 95
 • От тях с импакт фактор или импакт ранг: 49
 • Брой цитати на научните публикации: над 180
 • Брой научни публикации от последните пет години: 18
 • От тях с импакт фактор или импакт ранг: 10
 • Брой цитати на научните публикации от последните пет години: 74

Заемани длъжности за последните пет години

 1. Доцент
  Химикотехнологичен и металургичен униерситет, София

Научни награди и членство в научни организации

 • Член
  Съюз на учените