Адрес

гр. Бургас, п.к. 8010, ул. „Проф. Я. Якимов”, № 1

Контакти

Call: (+359) 884 694 005

Email: fila_03@abv.bg

Ас. Фила Славова Йовкова

асистент, доктор

Университет „проф. д-р Асен Златаров“
Катедра „Технология на водата, неорганичните вещества и силикати“

 • Н индекс (според Scopus или Web of Science): 2
 • Общ брой научни публикации и патенти: 13
 • От тях с импакт фактор или импакт ранг: 6
 • Брой цитати на научните публикации: 7
 • Брой научни публикации последните пет години: 7
 • От тях с импакт фактор или импакт ранг: 4
 • Брой цитати на научните публикации от последните пет години: 5
 • Общ брой патенти, полезни модели и заявки за патенти: 4

Заемани длъжности за последните пет години

 1. Техник-химия
  Университет „проф. д-р Асен Златаров“