Адрес

гр. София, п.к. 1113, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 11

Контакти

Call: (+359) 979 2565 / 2552

Email: i.s.gutzow@abv.bg

академик Иван Стоянов Гуцов

академик, професор, дн.

Институтпофизикохимия „АкадемикРостиславКаишев” - БАН
Секция „Фазообразуване, кристални и аморфниматериали”

 • Н индекс (според Scopus или Web of Science): 27
 • Общ брой научни публикации и патенти: 253
 • От тях с импакт фактор или импакт ранг: 150
 • Брой цитати на научните публикации: над 2800
 • Брой научни публикации последните пет години: 646

Заемани длъжности за последните пет години

 1. Aкадемик
  Институтпофизикохимия - БАН

Научни награди и членство в научни организации

 • 1985
  Годишна награда
  Съюз на учените в България
 • 2002
  Награда
  Alexander von Humboldt Forschungspreis
 • 2015
  Почетна награда
  Международен съюз по технология и наука за стъклата – Брюксел
 • 1978
  Златен орден - „Марин Дринов”
  БАН
 • 1990
  Почетна значка (златна)
  Съюз на химиците в България
 • Почетна значка
  Съюз на химиците в България
 • Член
  Deutsche GlastechnischeGesellschaft - Frankfurt
 • Член
  Bulgarian Humboldt Union - Bulgaria
 • Член
  ICG (International Commission of Glass)