Работни Пакети

Месеци
01-06 07-12 13-18 19-24 25-30 31-36
РП 1
РП 2
РП 3
РП 4
РП 5

Заб. На места сроковете се застъпват, с оглед извършване на по-задълбочени изследвания, върху всеки от 4 – вида пигменти