• Проект KP-06H27/14-2018
  "Изследвания върху синтеза и структурата на керамични пигменти от чисти и отпадъчни суровини, с приложение за силикатната индустрия"
  (Фонд Научни Изследвания)

  Изследвания
 • Проект KP-06H27/14-2018
  "Изследвания върху синтеза и структурата на керамични пигменти от чисти и отпадъчни суровини, с приложение за силикатната индустрия"
  (Фонд Научни Изследвания)

  Работни Пакети
 • Проект KP-06H27/14-2018
  "Изследвания върху синтеза и структурата на керамични пигменти от чисти и отпадъчни суровини, с приложение за силикатната индустрия"
  (Фонд Научни Изследвания)

  Галерия

Резюме на проекта

Целта на настоящия проект е да се изследват възможностите за синтез на керамични пигменти от чисти и отпадъчни суровини, с оглед тяхното възможно приложение като оцветители в силикатната индустрия. Керамичните пигменти са неорганични, оцветени фино-дисперсни прахове, които добавени към дадена среда й придават съответен цвят и променят някои нейни свойства. Освен оцветяваща способност, керамичните пигменти притежават устойчивост на атмосферни и химически въздействия, на високи температури, на разлагащото действие на силикатни стопилки и действието на светлината. Тези цветни неорганични вещества са с висок коефициент на пречупване на светлината, неразтворими във вода, органични разтворители и свързващи материали, но имат способността да се диспергират в тях, като ги оцветяват с определен цвят …

Прочети още

Спектрофотометричен анализ на получените плочки, произведени в завод „Хан Омуртаг”, Шумен и тествани в производствени условия след глазиране с вилемитови пигменти

ГАЛЕРИЯ
3
Института
4
Лаборатории
14
участника

Публикации и доклади

Synthesis and study of garnet ceramic pigments

T. Ibreva, T. Dimitrov, I. Markovska

Zircon ceramic pigments synthesised by utilisation of waste rice husk as silica source

I. Markovska, T. Dimitrov, F. Yovkova

A possibility for utilization of biowaste through synthesis of garnet pigments of CaO-Fe2O3- SiO2 system

M. G. Minova, F. S. Yovkova, Ts. I. Dimitrov, A. A. Georgieva, I. G. Markovska

проф. Ирена Георгиева Марковска

професор, доктор

Университет „проф. д-р Асен Златаров“
Катедра „Технология на водата, неорганичните вещества и силикати“

 • Н индекс (според Scopus или Web of Science): 6
 • Общ брой научни публикации: 169
 • От тях с импакт фактор или импакт ранг: 48
 • Брой цитати на научните публикации: 550
 • Брой научни публикации от последните пет години: 47
 • От тях с импакт фактор или импакт ранг: 13
 • Брой цитати на научните публикации от последните пет години: 300
 • Общ брой патенти, полезни модели и заявки за патенти: 7

доц. Цветан Иванов Димитров

доцент, доктор

Call: (+359) 887 631 645

Email: tz_dimitrow@abv.bg

академик Иван Стоянов Гуцов

академик, професор, дн.

Call: (+359) 979 2565 / 2552

Email: i.s.gutzow@abv.bg

проф. Александър Караманов

професор , доктор

Call: (+359 2) 979-2565 / 2552

Email: karama@ipc.bas.bg

доц. Георги Чернев

доцент , доктор

Call: (+359 2) 8163374

Email: g.chernev@uctm.edu