Вилемитови пигменти

Вилемитови пигменти

През последните години изследователи от различни страни работят по синтеза, охарактеризирането и свойствата на различни видове вилемитови керамични пигменти, получени както от традиционни суровини, така и с използването на различни отпадъци. Вилемитът е минерал – цинков силикат /2ZnО.SiO2/. Той е бил открит във вид на малки кафяви кристали и е бил кръстен през 1830г. в чест на краля на Холандия Вилям I (Вилям Фредерик). Вилемитът може да бъде зелен, жълт, кафяв, червено-кафяв, оранжев, син. В природата се среща във вид на призматични прозрачни и малки иглести кристали. Той е един от немногото силикати с тригонална сингония, която е по-характерна за карбонатите.

Керамичните пигменти със структура на вилемит 2ZnО.SiO2, и фенакит 2ВеО.SiO2, които кристализират в тригонална сингония, са добре познати. Такъв е широко използваният кобалтов силикат 2СoO.SiO2 с хубав син цвят. Цветовата гама на вилемитовите пигменти днес е много разширена. Ако цинковият оксид се замести с никелов, се получават сини пигменти, които успешно конкурират по-скъпите кобалтови пигменти. Ако се внесе FеО, се получават жълти и кафяви пигменти, а с МnО – розови, лилави и сиви. Правени са опити да се замества не само ZnО, но и SiO2 с други киселинни оксиди като SnO2, TiO2, ZrO2.

Литература:

1. Технология на керамичните изделия и материали, ISBN: 9549841154, Издател: Сарасвати, 2003, под редакцията на проф. Бъчваров

 Технологична схема за синтез на вилемитови пигменти по метода на твърдофазно спичане

Резултати


 Цветови координати на синтезирани вилемитови керамични пигменти

Микрофотографии на вилемитови керамични пигменти