Екип

проф. Ирена Георгиева Марковска

професор, доктор

Университет „проф. д-р Асен Златаров“
Катедра „Технология на водата, неорганичните вещества и силикати“

  • Н индекс (според Scopus или Web of Science): 6
  • Общ брой научни публикации: 169
  • От тях с импакт фактор или импакт ранг: 48
  • Брой цитати на научните публикации: 550
  • Брой научни публикации от последните пет години: 47
  • От тях с импакт фактор или импакт ранг: 13
  • Брой цитати на научните публикации от последните пет години: 300
  • Общ брой патенти, полезни модели и заявки за патенти: 7

доц. Цветан Иванов Димитров

доцент, доктор

Call: (+359) 887 631 645

Email: tz_dimitrow@abv.bg

академик Иван Стоянов Гуцов

академик, професор, дн.

Call: (+359) 979 2565 / 2552

Email: i.s.gutzow@abv.bg

проф. Александър Караманов

професор , доктор

Call: (+359 2) 979-2565 / 2552

Email: karama@ipc.bas.bg

доц. Георги Чернев

доцент , доктор

Call: (+359 2) 8163374

Email: g.chernev@uctm.edu

доц. Георги Авдеев

доцент, доктор

Call: (+359 2) 979-2534

Email: g_avdeev@ipc.bas.bg

гл. ас. Надежда Казакова

главен асистнет, доктор

Call: (+359 2) 8163382

Email: n_kazakova@uctm.edu

Ас. Фила Славова Йовкова

асистент, доктор

Call: (+359) 884 694 005

Email: fila_03@abv.bg

Ac. Николай Йорданов

доктор, асистент

Call: (+359 2) 979-2552

Email: njordanov@ipc.bas.bg

Емилия Караманова

химик

Call: (+359 2) 979-2552

Email: ekarama@ipc.bas.bg

Цветалина Христова Ибрева

докторант

Call: (+359) 887 666 021

Email: cvetila@abv.bg

Станка Станкова Янева

докторант

Call: (+359) 887 666 021

Email: tania_yanev@abv.bg

Севджан Рафетова Читальова

студент – магистър

Call: (+359) 887 666 021

Email: suzi_7203@abv.bg

Христо Николов Пушков

студент – магистър

Call: (+359) 887 666 021

Email: xricto2@abv.bg